Allmänt

Inloggning och utloggning


Ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på logga in (eller Enter på tangentbordet) för att logga in i systemet (se bild ovan).

Klicka på användarnsymbolen upp till höger i systemet (se bild ovan). Då kommer en sidomeny dyka upp från höger sida av skärmen. 

För att logga ut klickar du på Utloggning. 

Navigationsmenyn


Bilden ovan visar den information som återfinns längst upp till höger i systemet. 

Namnet DEMO ersätts av namnet på ert bolag. 

Texten under, Test Digitax TX, ersätts med den transportör/underbolag som användaren tillhör. Tillhör man inget sådant på användarnivå kommer endast bolagsnamnet att synas. 

Ikonen med ett frågetecken i används för att hoppa till supportsidan. Systemet känner av vilken del av systemet du är inne på för tillfället och hoppar direkt till avsnittet lämpat för vad du jobbar med. 

Ikonen med en användare används för att visa inställningar. Menyn kommer från höger sida av skärmen och det är även här du loggar ut från systemet. 


Bilden ovan visar hela menyn samt tabbar under Order (då denna sida är vald). 

För att navigera till andra sidor kan man såklart klicka på dessa, alternativt använda snabbkommandon:

  • Order = ALT + 1
  • Karta = ALT + 2
  • Tillgångar = ALT + 3
  • Meddelande = ALT + 4 
  • .... = ALT + 5, 6, 7, 8, 9

För att skifta mellan en sidas tabbar kan du antingen klicka, eller använda snabbkommandot ALT + Shift. 

Exempel: Om jag står på Order och håller in ALT och klickar på 3 kommer jag in på Tillgångar och tabben Fordon. Håller jag då in ALT och klickar på Shiftknappen hoppar man över till Transportör. Klickar jag Shift igen (medan ALT är intryckt) hoppar man över till Anställda. 


Tips

På samtliga datumväljare i systemet kan du antingen välja att klicka på kalenderknappen till höger om datumfältet för att sedan välja datum. Du kan även stå i datumfältet (som i bilden ovan) och klicka på piltangenterna upp/ned för att stega i dagar. 


Bilden ovan visar två fält där man ska ange tidpunkt. Detta fält förenklar inmatning av tiden, här är några exempel på hur den hanterar din text:

  • 1 => 01:00
  • 12 => 12:00
  • 1356 => 13:56
  • 123 => 12:30