Användarvillkor

1. Allmänt

Ägare till denna webbplats eller applikation är Taxiteknik Nordic AB, ett svenskt företag som är registrerat på Bolagsverket med organisationsnummer: 559213-9561. Taxiteknik Nordic AB har sitt kontor på Torggränd 6, 837 52 Åre, Sweden. Genom att använda denna webbplats eller applikation godkänner du dessa användarvillkor.

2. Tillåten användning

Material, innehåll och tjänster på denna webbplats eller applikation är uteslutande avsedda för din personliga användning. Användning av någon form av automatiskt system eller programvara för att extrahera data från denna webbplats för kommersiella ändamål är förbjudet. Vi förbehåller oss rätten att utan ytterligare förvarning vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga vid icke-auktoriserad användning av något slag. Sådana åtgärder kan utan ytterligare förvarning inkludera bland annat av bokning av din resa, nekad åtkomst till vår webbplats eller applikation samt juridiska åtgärder.

3. Immateriella rättigheter

Allt material, innehåll och alla data som presenteras på denna webbplats eller applikation inklusive bland annat namn, logotyper, artiklar, fotografier, priser, o.s.v., samt design av och källkod till webbplatsen omfattas av upphovsrätt, varumärkes rätt, databasrättigheter och/eller immateriella rättigheter. Du får inte, vare sig helt eller delvis, kopiera, modifiera, distribuera eller använda eller återge innehållet på denna webbplats utan föregående medgivande från Taxitiknik Nordic AB.

4. Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Taxiteknik Nordic AB ansvarar inte på något vis för innehåll, annonsering eller produkter som tillhandahålls från sådana webbplatser. Om inget annat anges rekommenderar Taxiteknik Nordic AB inte produkter och/eller tjänster som erbjuds på sådana webbplatser.

5. Ansvarsbegränsning

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". Taxiteknik Nordic AB vidtar alla rimliga åtgärder för att hålla informationen på denna webbplats korrekt och aktuell samt för att säkerställa snabb och tillförlitlig tjänst. Taxiteknik Nordic AB kan inte ansvara för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av användning av denna webbplats eller någon webbplats som denna webbplats länkar till. Taxieiknik Nordic AB kan inte ansvara för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av användning information som presenteras av denna webbplats eller någon webbplats som denna webbplats länkar till.

6. Ändringar på denna webbplats eller applikation

Vi förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller ändringar i information, tjänster, produkter och annat innehåll som återfinns på denna webbplats eller applikation när som helst och utan föregående meddelande.

7. Ändringar i användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra, anpassa, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor med eller utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av webbplatsen eller applikationen utgör ditt godkännande av dessa ändringar i Användarvillkor.