Sekretesspolicy

1. Om Taxiteknik

Taxiteknik Nordic AB ("Taxiteknik") är ett svenskt företag registrerat på Bolagsverket med organisationsnummer: 559213-9561. Som ett Taxibolag erbjuder vi rutter till destinationer i Europa. Du kan registrera en profil hos oss oavsett om du har gjort en bokning eller inte.

När du använder vår webbplats, vår mobilapp eller andra digitala tjänster, samlar vi in, använder och behandlar dina personuppgifter. Skyddet och sekretessen för dessa personuppgifter är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda dem.

I den här sekretesspolicyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som dessa aktiviteter innefattar, syftet och den lagliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter. Vi förklarar även när och varför dina personuppgifter lämnas ut till tredje part.

I sekretesspolicyn informerar vi dig även om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och eventuella överföringar som vi kan komma att göra av dina personuppgifter.

2. Allmän förklaring om tillämplighet av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för vår insamling, användning och behandling av dina personuppgifter. Vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter när du använder vår tjänst i egenskap av kund eller potentiell kund hos oss. Detta inkluderar när du använder vår webbplats eller mobila applikationer och bokar taxi hos oss, eller andra tjänster antingen av dig personligen eller via tredje part (t.ex. resebyråer andra flygbolag), eller kommunicerar med oss per telefon, e-post, sociala medier eller liknande.

Observera att när du interagerar och/eller kommunicerar med någon annan tjänsteleverantör så gäller inte denna sekretesspolicy. Du har rätt att kontakta leverantören i fråga för att få information om insamling, användning, behandling och skydd av dina personuppgifter av motsvarande tjänsteleverantör. Dina personuppgifter kopplade till interaktioner med några av dessa tjänsteleverantörer som skickas till eller mottas av oss som en del av vår tjänst regleras emellertid av denna sekretesspolicy.

Taxiteknik är "personuppgiftsansvarig" vad gäller behandlingen av dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy. Det betyder att Taxiteknik ansvarar för att definiera ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter och även för efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Du hittar adressen och våra kontaktuppgifter längst ner i denna sekretesspolicy.

3. Taxitekniks behandling av dina personuppgifter

3.1 Inledning

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och avslöjar dina personuppgifter när du använder vår tjänst och på annat sätt interagerar med oss enligt beskrivningen nedan. Den förklarar våra databehandlingsaktiviteter, deras syfte, vilken kategori av personuppgifter som dessa aktiviteter omfattar och den lagliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter.

3.2 Bokning eller andra tjänster

När du bokar en taxi eller andra produkter eller tjänster från Taxiteknik blir du ombedd att lämna uppgifter såsom ditt namn, telefonnummer, e-postadress, och betalningsuppgifter om du har registrerat en profil hos oss.

När du ändrar i din bokning eller på annat sätt tar hjälp av oss kommer vi att behandla ovannämnda personuppgifter som vi har samlat in från dig. Ditt namn och dina kontaktuppgifter använder vi för att hålla dig uppdaterad om dina bokningar. I detta kan det ingå att skicka påminnelser till dig via pushnotiser, SMS eller e-post angående din bokning, t.ex. bilnummer, samt meddelande om eventuella störningar om din taxi är försenad eller inställd. När du reser med oss involverar det vanligtvis tjänster som tillhandahålls av tredje part, och vi kommer att lämna ut ditt namn, dina kontaktuppgifter och annan relevant information om nödvändigt till denna tredje part. Syftet med dessa behandlingsaktiviteter är att förse dig med de produkter och tjänster som du har bokat hos oss.

Du måste även uppge dina betalningsuppgifter (t.ex. kortnummer och utgångsdatum) utöver andra personuppgifter för att slutföra betalningen. Dessa uppgifter, i synnerhet ditt namn, din adress, e-postadress och IP-adress, kommer att lämnas ut till våra betaltjänstleverantörer, i syfte att ta emot din betalning och slutföra din bokning. Om du begär återbetalning av din betalning, kommer dessa uppgifter också att behandlas.

För att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter kan vi lämna ut dina uppgifter till exempelvis din kortutgivare eller polisen. För detta ändamål kan de uppgifter som vi behandlar omfatta ditt namn, din adress, e-postadress, IP-adress och betalningsinformation.

Informationen som du har uppgett för boknings- och bokningshantering kommer att lagras i upp till tio år till dess att det inte längre är nödvändigt för oss att skydda och försvara Taxiteknik.

Den lagliga grunden för att behandla dina uppgifter som beskriven i det här avsnittet är ditt godkännande av de allmänna villkor och bestämmelser under vilka du bokar hos oss samt våra legitima intressen att driva vår verksamhet eller annat som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

3.3 Registrera din profil och hantera ditt konto

Du är välkommen att registrera din profil hos Taxiteknik. Detta kommer att förbättra och förenkla din bokningsupplevelse och göra det möjligt för oss att ge dig mer relevant kommunikation på webbsidan och i andra kanaler, samt göra det möjligt för dig att ställa in hur du vill att vi ska kommunicera med dig. Detta gör det också möjligt för oss att förse dig med mer relevant kommunikation på webbsidan och i andra kanaler. För dessa ändamål kommer vi att samla in dina personuppgifter, som din e-postadress, adress, mobilnummer och annan information som vi ber dig om, men som du själv avgör om du vill ge oss. Du kommer då att få med ett personligt användarkonto på vår webbplats eller i våra mobila applikationer som du kan komma åt via din dator eller dina enheter. Du kan när som helst hantera ditt personliga konto genom att logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

Dina profildata kommer att tas bort om du begär det. Det gör du enklast genom bokningsappen eller kontakta oss via telefon eller mail. Se mer information om dina rättigheter i avsnitt 6.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt är ditt godkännande av de villkor och bestämmelser under vilka du bokar från oss, förutom att du accepterar villkoren för att registrera din profil, och våra legitima intressen att driva och förvalta vår verksamhet.

3.4 Anpassa ditt konto

Taxiteknik strävar efter att göra vår service och kommunikation mer individualiserad och användarvänlig. Vi vill att dina erfarenheter med oss ska vara relevanta för dina personliga preferenser och behov. För att göra detta använder vi data om hur du använder våra digitala tjänster (webb, app, osv.) och slå ihop dessa med andra data som vi har om dig för att räkna ut vilken information du troligtvis skulle vilja få, hur du vill att vi kommunicerar med dig, genom vilka kanaler och hur ofta, osv.

När du startar en ny bokning kan vi, baserat på dina tidigare bokningar, fylla i dina uppgifter i ditt nuvarande bokningsformulär, som hämtats från din tidigare bokningsprocess. Detta inkluderar till exempel hämtaadressen du har sökt efter eller rest från, ditt namn och dina kontaktuppgifter. Syftet med denna behandling är att förenkla din bokningsprocess så att du kan spara tid och att bokningen går smidigare.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt är ditt godkännande av de villkor och bestämmelser under vilka du bokar från oss, förutom att du accepterar villkoren för att registrera din profil, och våra legitima intressen att driva och förvalta vår verksamhet.

3.5 Kundsupport

Taxiteknik erbjuder olika typer av kundsupport för att hjälpa dig. För att vi ska kunna ge dig kundsupport kommer vi att behandla dina personuppgifter för att identifiera dig och hjälpa dig på bästa sätt. Du kan kontakta oss per telefon, via e-post eller brev, eller via sociala medier; och när du kommunicerar med oss på något av dessa sätt hjälper vi dig med förfrågningar, frågor eller feedback angående våra tjänster. Beroende på din förfrågan, fråga eller feedback kan du bli ombedd att uppge ytterligare personuppgifter, såsom ditt kreditkortsnummer.

För att upprätthålla vår servicenivå kan vi utföra datatestning av våra webbplatser och mobila applikationer när det uppstår ett fel eller om det har gjorts några ändringar i vårt system, och i detta ingår att vi behandlar dina personuppgifter. Detta gör att vi kan felsöka (för att eliminera tekniska fel) våra system, för att korrekt visa eventuella ändringar som du eller vi har gjort som är relevanta för dig, samt för att säkerställa att dessa webbplatser och mobila applikationer fungerar korrekt.

Vi producerar även rapporter och statistik genom att analysera de uppgifter som du har lämnat till oss, som exempel ditt namn och kontaktuppgifter. Syftet är att förbättra vår service och ge dig en bättre användarupplevelse nästa gång du använder våra tjänster.

Om vi upptäcker ovanliga aktiviteter på ditt konto, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder. Dessa kan omfatta behandling av dina personuppgifter.

Informationen som du har uppgett för boknings- och bokningshantering kommer att lagras i tio år till dess att det inte längre är nödvändigt för oss att skydda och försvara Taxiteknik.

Den lagliga grunden för att behandla dina uppgifter som beskriven i det här avsnittet är ditt godkännande av de allmänna villkor och bestämmelser under vilka du använder våra tjänster samt våra legitima intressen att driva vår verksamhet.

3.6 Marknadsföring

För att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av våra erbjudanden kommer vi att skicka till dig via mejl eller på annat sätt uppmärksamma på diverse aktiviteter och erbjudanden, som kan innefatta nyhetsbrev, unika erbjudanden baserade på dina preferenser, eller information om andra special- eller säsongserbjudanden. För detta ändamål kommer vi att behandla din e-postadress, bokningshistorik och historik över deltagande i kampanjer.

Vi kan också skicka erbjudanden relaterade till dina kommande bokningar via e-post; för detta ändamål kommer vi att behandla din e-postadress och bokningshistorik.

Taxiteknik strävar efter att vara så relevant som möjligt för varje kund i olika digitala kanaler. När du har loggat in på ditt användarkonto använder vi de uppgifter som du har registrerat hos oss, inklusive historik för bokning och kampanjdeltagande, online-beteende och andra data för att försöka kommunicera så relevant som möjligt med dig.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke och våra legitima intressen att driva och förbättra vår verksamhet. Du kommer att kunna hantera dina medgivanden till denna behandling när du registrerar din profil hos oss eller när som helst senare genom inställningar på ditt användarkonto. Observera att återkallande av samtycke inte påverkar den behandling som har ägt rum på grundval av ett samtycke som ges före återkallandet.

4. Därför lämnar Taxiteknik ut personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte. Vi får endast dela dina personuppgifter på följande sätt:

När en del av din bokning involverar tjänst som tillhandahålls av tredje part får vi dela dina personuppgifter med dessa tredjeparter.

Med våra tredjepartsleverantörer, som utför verksamhet eller arbetar för vår räkning och enligt våra instruktioner som personuppgiftsbiträde, för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

För att skydda och försvara Taxiteknik (inklusive genomdriva eventuella villkor); eller

Till offentliga myndigheter eller regeringar när detta krävs enligt lag, förordning, juridisk process eller verkställbar begäran från en myndighet.

Vi kan också dela aggregerade data med våra affärspartners för diverse ändamål, till exempel för att förbättra vår service, för systemadministration, statistik, forskning och analys.

Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter till oss, kanske vi inte kan tillhandahålla den tjänst du begär, eller informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder.

5. Cookies och liknande tekniker

När du besöker vår webbplats eller använder våra mobila applikationer samlar vi in viss information automatiskt med hjälp av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. När du besöker en webbplats för första gången skickas en cookie till din enhet som identifierar din webbläsare.

Genom att använda cookies hjälper du Taxiteknik att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. De är viktiga för att minska nedladdningstiden och förbättra din användarupplevelse. Cookien samlar in information om hur besökarna använder våra webbplatser och ger oss följaktligen användbar information om hur vi kan tillhandahålla en bättre kundupplevelse och förbättra våra tjänster.

Vi använder oss även av cookies i verifieringssyfte, så att du inte behöver skriva in dina uppgifter varje gång du besöker vår webbplats. Dessa cookies är absolut nödvändiga för att tjänsten ska fungera korrekt. Genom att anpassa de tekniska inställningarna i din webbläsare kan du förhindra lagring och åtkomst till cookies på din enhet. Observera dock att om du inaktiverar cookies kanske du inte kan använda tjänsterna på vår webbplats eller våra mobila applikationer.

Om inställningarna på dina mobila enheter tillåter att våra mobila applikationer samlar in lokal information, kommer vi att samla in den informationen automatiskt. Sekretesspolicyn reglerar hur vi använder denna information när vi kopplar den till dina personuppgifter.

Observera att du kan hantera hur din mobila enhet kan dela platsinformation med oss, liksom hur din webbläsare hanterar cookies och relaterad teknik genom att anpassa enhetens sekretess- och säkerhetsinställningar. Se instruktionerna som tillhandahålls av din webbläsarleverantör eller tillverkaren av din enhet för att lära dig hur du anpassar dina inställningar.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som vi har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Om du har en registrerad profil kan du när som helst uppdatera, korrigera eller radera information som du har gett oss. Förfrågningar som gäller behandling av personuppgifter och begäran om åtkomst ska skickas till den kontaktpunkt som anges nedan.

Du har även rätt att göra invändningar mot viss bearbetning och, där vi har bett om ditt medgivande för att behandla dina uppgifter, återkalla detta medgivande. Där vi behandlar dina data för att vi har ett legitimt intresse av att göra detta (förklarat ovan) har du också rätt att göra invändningar mot detta. Dessa rättigheter kan begränsas i vissa situationer - till exempel där vi kan visa att vi har ett juridisk skyldighet att behandla dina uppgifter.

Om vi kräver att personuppgifter ska uppfylla vissa rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter, är det obligatoriskt att tillhandahålla sådana uppgifter. Om sådana uppgifter inte tillhandahålls, kommer vi inte att kunna fullgöra vår del av avtalet eller uppfylla de skyldigheter som vi har. I andra fall är tillhandahållandet av de begärda personuppgifterna frivilligt.

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med bestämmelserna i de olika underavsnitten till avsnitt 3. Du kan när som helst radera ditt användarkonto genom att kontakta oss.

7. Överföring av personuppgifter till andra länder

Överföring av personuppgifter till tredjeland utanför EES som inte tillhandahåller ett tillräckligt skydd görs endast om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom bindande företagsbestämmelser, införande av EU:s standardavtalsklausuler eller om den mottagande parten är certifierad enligt EU-USA Privacy Shield. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta oss på den kontaktpunkt som anges nedan.

Vi kan överföra aggregerade data till tredje part (inhemska och/eller utländska) i syfte att i) förbättra eller utveckla vår webbplats och mobila applikation eller annan utrustning i samband med specifika tjänster och ii) för att vår webbplats, mobila applikation och utrustning ska fungera korrekt.

8. Sekretesspolicyer för tredje part

Sekretesspolicyn avser endast insamling, användning och utlämnande av personuppgifter av Taxiteknik. Andra parter som vi samarbetar med och andra webbplatser som kan nås via denna webbplats har sina egna sekretesspolicyer och praxis. Vi vill uppmana dig att bekanta dig med de sekretesspolicyer som tillhandahålls av alla tredje parter innan du förser dem med information eller utnyttjar ett erbjudanden eller en kampanj. Även om vi försöker att samarbeta endast med tredje parter som tillämpar samma höga standarder som vi och respekterar privatlivet, är vi inte på något sätt ansvariga för innehållet eller den sekretesspraxis som tillämpas av andra tredje parter.

9. Ändringar och tillägg till denna policy

Från tid till annan kan vi uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy för att spegla nya eller andra sekretessrutiner utan att meddela dig. Vi inbjuder dig att läsa den senaste versionen av denna sekretesspolicy.

Vi kommer att lägga upp ett meddelande på den här webbplatsen och/eller på annat sätt kommunicera till dig när vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy. Om du inte godkänner något av de ändrade villkoren, måste du sluta använda vår tjänst och radera ditt konto i förekommande fall.

10. Jurisdiktion och tillämplig lag

Denna sekretesspolicy ska, med undantag för tvingande lokal lagstiftning, styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

11. Så kontaktar du oss

Vänligen kontakta oss om du har några frågor om eller kommentarer till våra sekretessrutiner eller denna sekretesspolicy. Du kan nå oss online. Du kan nå oss via brev adresserat till:

Taxiteknik Nordic AB
Torggränd 6
837 52 Åre

Om du har olösta problem har du även rätt att klaga hos datainspektionen.

Giltighetsdatum: 2020-04-27 / Senast uppdaterad: 2021-05-03