Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Taxiteknik Nordic AB,  20 juni 2022

För Taxiteknik Nordic AB ("Taxiteknik", "vi", "oss") är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vem är ansvarig för insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av dina personuppgifter är Taxiteknik Nordic AB. Våra kontaktuppgifter är följande:

Postadress: Torggränd 6, 837 52 Åre, Sverige.

Besöksadress: Vetegatan 3, 118 59 Stockholm, Sverige.

Telefonnummer: 010 750 07 21.

Hemsida: www.taxiteknik.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar personuppgifter om dig i samband med att du registrerar medlemskap hos någon av våra kunder och när du bokar en resa, både som inloggad användare och icke inloggad användare. Vi inhämtar uppgifter både från dig och från externa källor. De uppgifter vi behandlar är till exempel din e-postadress, fullständigt namn, telefonnummer, adresser och platsdata. Dessa uppgifter behandlar vi för olika ändamål, exempelvis för att du ska kunna registrera ett användarkonto hos oss, för att du ska kunna göra bokningar eller för att på ett enkelt sätt kommunicera till dig. Det finns en legal grund för att behandla dina personuppgifter för varje ändamål.

Följande personuppgifter samlas in av Taxiteknik:

  1. Uppgifter som lämnas av användare. Dessa omfattar bland annat följande:
  • Användarkonto: Vi samlar in uppgifter när användare gör bokningar (inklusive vid användning där användare inte är inloggad) eller skapar eller uppdaterar sina användarkonton. Dessa uppgifter kan omfatta deras namn, email, telefonnummer, lösenord och adresser. Uppgifterna används vid bokning av resa för att underlätta kommunikation mellan passagerare och beställningscentralen samt för att identifiera vem passageraren är.
  • Platsdata (passagerare): Vi samlar in passagerares exakta eller ungefärliga platsdata för att möjliggöra och förbättra användningen av våra appar, bland annat för att förbättra upphämtning av passagerare, se om passagerare är inom bokningsbar zon samt förebygga och upptäcka bedrägerier. 
  • Betalningsuppgifter: Om du väljer att registrera betalningsuppgifter för att betala för en resa i appen kommer Taxiteknik inte att spara någon personligt identifierbar information om dina kortuppgifter. Dessa betalningar hanteras genom en tredje parts kortbetalningsleverantör. Vi sparar endast en användaridentifierare kopplad till våra kortbetalningsleverantörer.  


Dina personuppgifter är korrekta och aktuella

Det är viktigt att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Det finns möjlighet att rätta vissa av dina personuppgifter direkt i applikationerna. I vissa fall kan du av tekniska skäl behöva kontakta vår kundtjänst för att rätta personuppgifter. 

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

Taxiteknik behandlar dina personuppgifter enligt rådets förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) ("GDPR"). Enligt GDPR har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter inom ramen för våra appar.

Information: Du har rätt att erhålla koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till denna behandling. Detta är en av anledningarna till att vi har upprättat denna Policy.

Tillgång till personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, till exempel för att kunna kontrollera att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med lag.

Rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättade eller kompletterade.

Radering: Du har en "rätt att bli glömd". Detta innebär i korthet att du, under vissa förutsättningar, kan begära radering eller borttagande av dina personuppgifter exempelvis när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats, när du återkallar ditt samtycke, eller när vi inte längre har tvingande berättigade skäl att behandla dem som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Begränsning: Du har rätt att, under vissa förutsättningar, kräva att vi begränsar eller förhindrar fortsatt användning av dina personuppgifter. En begränsning av användningen av dina personuppgifter innebär att vi fortfarande kan lagra dina personuppgifter, men att vi är förhindrade att behandla dina personuppgifter på något annat sätt.

Dataportabilitet: Du har rätt att, under vissa förutsättningar, och så länge det inte påverkar andras rättigheter, få ut de personuppgifter som rör dig elektroniskt och har rätt att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Radering av data

Enklaste sättet för radering av data görs med hjälp av den nya funktionen i appen. Denna funktion är tillgänglig i version 2.0.0 och senare. När du genomför radering av konto avpersonifierar/tar bort vi ditt konto, tidigare bokningar samt adresser du registrerat. 

Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig med radering av data.

  1. Öppna menyn och klicka på användarikonen uppe till vänster
  2. Klicka på 'Ta bort mitt konto'

3. Vänligen ange anledning till borttagning av konto och klicka på RADERA 

4. Din konto är nu borttaget och likaså din data. Om något fel uppstod - vänligen kontakta oss.