Attribut

Attribut


Lista på registrerade fordonsattribut. Använd Sök för att filtrera tabellen. Kolumnen längst till vänster visar vilken ikon attributet har. 

Klicka på en rad för att det attributet. Vill du ta bort ett attribut - klicka på den röda papperskorgen längst till höger på raden. 


Skapa nytt attribut

För att skapa ett nytt attribut behöver man fylla i Namn och Komplett Namn. 

Vill du göra ett attribut inaktivt bockar du i Inaktiv.

För att tilldela attributet en ikon - klicka på Browse och välj bild. 


Snabbkommandon

  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Uppdatera lista = ALT + r
  • Skapa ny = +