Bilöversikt

Bilöversikt


Bilöversikt visar en lista på inloggade bilar för tillfället (se exempel ovan). Uppe till vänster i tabellen finns det två fält (se bild nedan). 

Det första sökfältet används för att filtrera aktuell lista på de kolumner som finns. Man kan exempelvis söka på bilnummer, registreringsnummer, namn på aktuell förare eller bilens modell. 

Bilden ovan visar en sammanfattning på antalet bilar som är tillgängliga, upptagna eller på rast. Uppdatering kan göras genom att klicka på snurrande-pil-knappen till höger.


Snabbkommandon

  • Uppdatera lista = ALT + r
  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Hoppa till Transportör = ALT + t