Biltyper

Biltyper


Listar registrerade biltyper i systemet. Biltyper används bland annat vid nya bokningar och registrering av bilar. Klicka på plusknappen uppe till höger för att skapa en ny biltyp.

Vill du ta bort en biltyp klickar du på den röda papperskorgen på den rad/biltyp du vill ta bort.

Den gråa info-knappen visar loggändringar som gjorts för respektive biltyp.

För att uppdatera en tidigare biltyp - klicka på den blåa redigeringssymbolen för den rad du vill ändra. När redigeringsläget är aktiverat ser det ut såhär:

På raden där ID = 2 ser vi att informationen nu går att ändra. När ändringen är klar klickar du på den gröna knappen näst längst till höger för att spara. Alternativt klicka på den röda kryssknappen för att avbryta. 


Skapa ny biltyp

Samtliga fält behöver fyllas i för att skapa en ny biltyp. Ska biltypen vara inaktiv bockar du i Inaktiv längst ned så att den lyser blått. 


Snabbkommandon

  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Uppdatera lista = ALT + r
  • Skapa ny = +