Bokningsmeddelande

Bokningsmeddelande


Meddelanden kan användas för att visa viktig information direkt i bokningstabellen. För att skapa ett nytt meddelande klickar man på knappen med ett brev på (alternativt kortkommandot ALT + m).  

Välj datum och tid för när meddelandet ska visas och skriv in dess innehåll under 'Meddelande'. Klicka sedan på Spara. 

Meddelandet visas sedan i tabellen med lila text och vit bakgrund:

Ett meddelande går även att öppna för att se vem som lagt in meddelandet och när denne gjort det. Det går även att uppdatera och ta bort meddelandet:

Tar en användare bort ett meddelande markeras det, likt en vanlig order/bokning, som 'Borttagen' och går att hitta igen om man filtrerar på status 'Borttagna' i bokningslakanet. Då står det även vem som tagit bort det och när.