Egenavgiftskontroll

Egenavgiftskontroll


Tabellen visar poster för egenavgiftskontroll utförda utav förare i bilarna. Den suddiga delen under kolumnen Förare visar namnet på föraren.

Använd den gröna excelknappen för att exportera sökresultatet till excel. För att skapa en ny egenavgift - klicka på plusknappen. 


Sökalternativ

 • Från- och till-datum
  Avser vilket intervall du vill söka på egenavgifter
 • Sök fordon
  Används för att söka på ett specifikt fordons egenavgifter
 • Sök anställd
  Används för att söka på en specifik anställd persons egenavgifter
 • Summering
  Välj mellan Ingen, Fordon eller Förare
 • Status
  Välj mellan Alla, Aktiva, I sändkö, Avslutade eller Fel
 • Visa endast avvikelser
  Använd för att söka på endast egenavgifter som har avvikelser

Snabbkommandon

 • Hoppa till Från datum = ALT + f
 • Hoppa till Till datum = ALT + t
 • Hoppa till sök Fordon = ALT + ff
 • Hoppa till sök Anställd = ALT + a
 • Hoppa till Summering = ALT + s
 • Hoppa till Status = ALT + ss
 • Rensa allt sökfält = ALT + x