Förartyper

Förartyper


Listar registrerade förartyper i systemet. Förartyper används bland annat vid nya bokningar, kunder, resenärer och registrering av anställda. Klicka på plusknappen uppe till höger för att skapa en ny förartyp.

Vill du ta bort en förartyp klickar du på den röda papperskorgen på den rad/förartyp du vill ta bort.

Den gråa info-knappen visar loggändringar som gjorts för respektive förartyp.

För att uppdatera en tidigare förartyp - klicka på den blåa redigeringssymbolen för den rad du vill ändra. När redigeringsläget är aktiverat ser det ut såhär:

På raden där ID = 3 ser vi att informationen nu går att ändra. När ändringen är klar klickar du på den gröna knappen näst längst till höger för att spara. Alternativt klicka på den röda kryssknappen för att avbryta.  


Skapa ny förartyp

Samtliga fält behöver fyllas i för att skapa en ny förartyp. Ska förartypen vara inaktiv bockar du i Inaktiv längst ned så att den lyser blått.  


Snabbkommandon

  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Uppdatera lista = ALT + r
  • Skapa ny = +