Passrapport

Fordons- och förarrapport


Tabellen visar poster för fordons- och förarrapporter utförda utav förare i bilarna. Den suddiga delen under kolumnen Förare visar namnet på föraren. 

Bilden ovan visar en utskrift av dagsrapport utförd i bil med nummer 6. Denna information återfinns sedan i fordons- och förarrapportstabellen: 

Längst ned i tabellen visas en sammanställning (total) av samtliga rader. Observera att denna rad visar sammanställning för samtliga rader, även de som är på sida 1, 2, 3, 4, 5 osv:


Sökalternativ

 • Från- och Till-datum
  Avser under vilka datum man vill söka rapporterna
 • Transportör
  Sökalternativ för att specificera transportör/bolag
 • Sök fordon
  Används för att söka på specifikt fordon/bil
 • Sök anställd
  Används för att söka på en specifik anställd
 • Summering
  Välj mellan Ingen, Fordon eller Förare

Använd excelknappen uppe till höger för att exportera aktuell lista till excel:


Snabbkommandon

 • Hoppa till Från datum = ALT + f
 • Hoppa till Till datum = ALT + t
 • Hoppa till Transportör = ALT + tt
 • Hoppa till sök Fordon = ALT + ff
 • Hoppa till sök Anställd = ALT + a
 • Hoppa till Summering = ALT + s
 • Rensa allt sökfält = ALT + x