Historik

Historik


Under denna flik kan man söka fram historikdata för bilar. Här kan man ta fram ISA-data samt ta fram information om vart och hur en bil kört under en bestämd period. 

Sökalternativ:

 • Alternativ
  - Normal, visar de vanliga poster som registreras ca var 7e sekund
  - Normal + ISA, visar både normala och ISA-poster. 
  - ISA, visar endast ISA-poster
 • Startdatum, det datum som du vill ha resultat för
 • Starttid och Sluttid, det tidsintervall du vill söka i
 • Fordon, det fordon du vill ta fram historik för

Resultat

 • Pos
  Avser vilken position i tabellen det är. Vid ISA visas även ISA med ljusblå bakgrund (se bild ovan)
 • Fordon, bilnumret
 • Tid, tidpunkt på sekunden som positionen avser
 • Status, aktuell status vid aktuell tidpunkt
 • Hastighet, hastighet i km/h vid aktuell tidpunkt
 • Lat och Lon, bilens position i latitud och longitud vid aktuell tidpunkt
 • Riktning, bilens riktning i grader (kan vara mellan 0 - 360 grader)
 • Zontid
 • Nekad tid

Efter att man sökt och fått ett resultat visas knapparna ovan. 

Excel-knappen visas endast om man gjort sökning på ISA. 

Vid klick på excel-knappen sparas ISA-data till excel, denna fil återfinns sedan i din webbläsares nerladdningsmapp. Om det inte finns någon ISA-data kommer den försöka att ladda 'normala poster' istället. 

Play-knappen till höger används för att på kartan visa hur föraren och bilen åkt. Den tickar på en post i tagen och det går att följa vilken post som är aktuell i listan till vänster.


Snabbkommandon

 • Hoppa till Alternativ = ALT + a
 • Hoppa till Startdatum = ALT + s
 • Hoppa till Starttid = ALT + ss
 • Hoppa till Sluttid = ALT + sss
 • Hoppa till Fordon = ALT + f
 • Rensa alla sökalternativ = ALT + x