Konton

Konton


Listar registrerade konton i systemet. Konton används bland annat vid avräkning (övrigt). Klicka på plusknappen uppe till höger för att skapa ett nytt konto.

Vill du ta bort ett konto klickar du på den röda papperskorgen på den rad/konto du vill ta bort.

Den gråa info-knappen visar loggändringar som gjorts för respektive konto.

För att uppdatera ett tidigare konto - klicka på den blåa redigeringssymbolen för den rad du vill ändra. När redigeringsläget är aktiverat ser det ut såhär:

På raden där ID = 4 ser vi att kontonummer och text nu går att ändra. När ändringen är klar klickar du på den gröna knappen näst längst till höger för att spara. Alternativt klicka på den röda kryssknappen för att avbryta.


För att skapa nytt konto behöver man ange kontonummer samt text. När båda fälten är ifyllda aktiveras sparaknappen.


Snabbkommandon

  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Uppdatera lista = ALT + r
  • Skapa ny = +