Körpass

Körpass


Listar avslutade körpass. Sökbara parametrar är från- och till datum, bil och förare. 

Varje körpass innehåller en eller flera resor och information om körpasset. Klicka på ett körpass för att se mer information: 

På den övre delen till vänster i dialogen/fönstret visas allmän information som bil, datum och tid och förare samt serienummer för skrivaren. Och till höger visas hur mycket som körts in under passet uppdelat i betalsätt. 

I mitten visas en tabell innehållande information om samtliga resor som utförts under passet. Informationen som visas är tidpunkter, betalningar, kreditkortsnummer och information om tariffen som används för resan. 

Längst ned i dialogen visas en sammanställning:

  • Pass km - totalt antal kilometer som körts under passet som upptagen/med kund
  • Tot. km - totalt antal kilometer som körts under passet
  • Tot. taximtr. km - totalt antal kilometer inkört sedan taxametern kopplats in
  • Tot. uppt. km sedan start - totalt antal kilometer som körts under pass som upptagen/med kund sedan start
  • Tot. pass km sedan start - totalt antal kilometer som körts under pass sedan start
  • Tot. Bet sedan start - totalen som betalats in sedan start
  • Tot. extra sedan start - totalen av extra avgifter som betalats in sedan start