Loggar

Loggar


Loggar genereras från flera håll av systemet, exempelvis:

 • När man skapar nya objekt som kunder, bilar, anställda, användare osv
 • Vid uppdatering av objekt
 • Mottagen information från externa länkar (bl.a Planet, Trapeze, Taxibokning)
 • Skickad information till externa länkar (bl.a GPS positioner)
 • Systemloggar (bl.a dispatch till bilar, bokning godkänd eller nekad av bil)

Sökalternativ

 • Datum
  Det datum som loggen skapats
 • Från- och till tid
  Används för att specificera tidpunkt för loggen. Observera att det genereras väldigt många loggar dagligen, så specificera din sökning så mycket det går
 • Kategori
  Vilken typ av kategori loggposten tillhör. Exempelvis order, vehicle, system, geography-addresses
 • Värde
  Avser oftast vilken databas-ID det är på objektet som påverkats. Detta för att förenkla felsökning hos kundtjänst
 • Data
  Innehåller logginformation om meddelanden, ändringar eller allmän information
 • Översätt data
  Enkel översättning utav loggpostens data

I många fall innehåller kolumnen Data mycket information som dolts i tabellen. Klicka på raden för att expandera den. 

När en rad är expanderad kan det i bilden finns möjlighet att öppna det påverkade objektet. Som i bilden ovan är knappen synlig, kategorin är order och värdet är 5872. Vid klick på Öppna-knappen som är längst till höger på den raden kommer ordern/bokningen öppnas i en ruta (precis som när du öppnar en bokning under Bokningar).


Snabbkommandon

 • Hoppa till Datum = ALT + d
 • Hoppa till Från tid = ALT + f
 • Hoppa till Till tid = ALT + t
 • Hoppa till Kategori = ALT + k
 • Hoppa till Värde = ALT + v
 • Hoppa till Data = ALT + dd
 • Rensa alla sökfält = ALT + x