Support

Order


Support

Acceptera en order:

Genom att trycka på knappen Acceptera så accepterar du ordern. Längst ned finns även en tidslinje, den visar hur lång tid du har på dig för att acceptera ordern innan den blir "Nekad" (totalt 30 sekunder)


Starta en order:

1. När denna symbol är grön visar den att du har systemkontakt. Är den röd har bilen ingen kontakt med systemet och kan då inte ta emot ordrar mm.

2. När denna symbol är grön visar den att du har GPS signal. Är den röd saknar bilen GPS signal.

3. Här ser du vilken status du har samt i vilken zon du befinner dig i.

4. Genom att klicka på "N" så öppnas Google maps med rätt adress förifyllt så att det blir lätt för dig att navigera.

5. Genom att trycka på "STARTA" så startar du resan.


Efter att ha tryckt på STARTA visas denna bild.

1. Här visas ordens id (ordernr)

2. Här visas om det finns ett fast pris och om det finns en egenavgift.

3. Här väljer ni vilken tariff resan ska startas med.

4. Referens

5. Här startar ni ordern (utan att betala)

6. Här startar ni ordern och har möjlighet att ta betalt innan.

7. Här kan ni ""Bomma" en resa om kunden exempelvis inte finns på adressen.

8. Avbryt för att gå till baka till föregående sida.


Valde ni "Starta order och betala" kommer denna sida att visas.

Priset, i detta fall 55kr i egenavgift visas, och ni kan nu välja hur kunden ska betala (Kontant, kort eller swish) Tryck sedan på "Betala" för att genomföra betalningen.


Efter att resan är startad visas denna bild. Nu kan ni se att er status är ändrad från "Ledig" till "Upptagen"

När ni är framme vid lämna adressen och ska släppa av kunden trycker ni på "STOP"


Efter att ni tryckt på "STOP" kommer denna bild upp.  

Ändra - Här har man möjlighet att ändra tariff och skriva in referens i efterhand.

Egenavgift - Här kan man betala egenavgift (om man inte gjort det vid start av order)

Avsluta Order - Här avslutar och betalar man ordern.

Avbryt - Trycker ni på avbryt kommer ni tillbaka till föregående bild.


Efter att ni tryckt på "Avsluta Order" kommer denna bild upp. Här avslutar ni resan.

Säkerställ att ni valt rätt betalsätt. Är resan betald innan trycker ni bara "Avsluta order"

Ska resan betalas nu, säkerställ att rätt belopp står i "Pris rutan" och tryck sedan på "Avsluta order"

Efter detta är ordern avslutad.