Överblick

Överblick


Överblicken visar en lista på samtliga inloggade bilar i en tabell och även en kartvy som visar bilarnas aktuella position. Informationen i vyn uppdateras var 20e sekund. 


Tabellen

 • Nummer
  Avser bilens nummer
 • Senaste kontakt med bilen
 • Zon
  Den zon som bilen för närvarande befinner sig i
 • Åtgärd
  - Knappen med ögat används för att zooma in på vald bil
  - Gröna play-knappen används för att följa vald bil. Bilens position förnyas var 7e sekund. För att avsluta, klicka på stopp-knappen.

Tabellen har en sökfunktion där man kan filtrera på bilnummer och zon. Skriver in 803 kommer samtliga bilnummer med 803 finnas kvar, likaså de bilar som finns i en zon som har zonnummer 803. Det finns även ett filter för transportör/bolag. 


Kartan

Bilden ovan visar en inzoomad del av kartan. Bilarnas riktning visar deras faktiska riktning. Numret ovanför varje bilar är bilnumret. Färgen på numret är baserat på vilken status den har för tillfället:

 • Grön: tillgänglig
 • Röd: upptagen med körning
 • Blå: på rast

Vid klick på bil visas en ruta med information om bilen:

 • Fordon: bilens nummer
 • Hastighet: bilens nuvarande hastighet i km/h
 • Riktning: från 0-360 graders vinkel
 • Förare: namn på föraren samt förarens nummer i parentes
 • Telefon: telefonnummer till föraren och till bilen (om inget finns angivet visas inget)

Det finns fyra funktionsknappar på kartan:

 • Dölj/visa bilar
  Döljer eller visar bilar på kartan
 • Anpassa bilar till karta
  Anpassar kartan för att få plats med samtliga bilar
 • Uppdatera
  Bilarna platsinformation uppdateras per automatik var 20e sekund. Med denna knapp kan man manuellt uppdatera informationen mellan detta automatiska intervall.
 • Visa zoner
  Ritar upp alla zoner på kartan (se bild nedan). Denna funktion kan kräva en del prestanda i webbläsaren om det finns fler registrerade zoner.

Bilden ovan visar en sammanställning på bilar som är tillgängliga, upptagna, på rast samt totalt antal bilar. Denna återfinns uppe i högra hörnet på kartan. 

Hela kartan - avser alla inloggade bilar.
Aktuell vy - avser de bilar som är inloggade och som syns just nu på kartan (t.ex om man zoomat in på ett område).


Snabbkommandon

 • Hoppa till Sök = ALT + s
 • Hoppa till Transportör = ALT + t
 • Uppdatera lista = ALT + r
 • Dölj fordon = ALT + d
 • Visa Zoner = ALT + z
 • Anpassa bilar till karta = ALT + a