Support

Sammankoppla Taxameter

Steg 1
Öppna telefonen blåtandsinställningar --> Sök efter en ny enhet att sammankoppla med. Leta i listan efter SerialAdapter (vissa har även döpt om det till bilnr) --> När du hittat rätt enhet tryck på sammankoppla --> Den kommer nu att fråga efter en kod, slå in kod 1234 --> Den ska nu bli sammankopplad --> Titta nu att den enheten finns bland "sammankopplade enheter" --> Klart


Steg 2
Öppna Driver App --> Välj de 3 vågräta strecken längst upp i vänstra hörnet --> Inställningar --> Slå in kod 4321 --> Godkänn --> Aktivera Integrerad taxameter --> Välj Digitax SDK --> Avaktivera "Test mode" --> Tryck på Blåtandsadress Digitax F1+ och välj nu den sammankopplade enheten från Steg 1. --> Gå nu ur inställningar och tryck på Avsluta. Öppna driver app igen --> Logga in --> Taxametern ska nu ändra status från "OFF" till "LEDIG" --> Klart


OBS! 

Om flera bilar står bredvid varandra (som har taxameter) finns risken att blåtand "hittar" fler taxametrar så det är viktigt att du befinner dig en bit bort från de andra fordonen så blåtand hittar just din taxameter/fordon.