Skånetrafiken

Manual för Skånetrafiken


Manual

Inställningar i Förar Appen:

System Id: = Ert bolags ID

SUTI Id: = Skånetrafikens länk ID

Inloggning Taxameter/Taxiteknik:

Fyll i förarnummer och lösenord, tryck på "Logga in".

Inloggat läge funktioner:

Inloggning Skånetrafiken:

Välj meny "Skånetrafiken".

Tryck Logga in

Efter ca. 10-20 sekunder så ska du få Login ok (dyker upp ovanför "Logga in"-knappen.

Därefter så kommer du få dagens första order/ordrar.

Pullout-order

Första riktiga order/ordrar

Tryck längst upp till vänster (pilen) för att gå tillbaka.

Från denna meny kan man även skicka meddelanden till Skånetrafiken, samt när dagen är slut så

loggar man ut från Skånetrafiken från denna sida.

                                      Skånetrafikens sida                  Acceptera Order


Starta Order:

Gå till fliken "LISTA"

Tryck på pullout-ordern, ordern öppnas.

Tryck START (längst ner till höger)

LISTA, det som passar bäst för Skånetrafiken är

att båda knapparna (de som är orange färg) är

aktiva.Avsluta Order:

Tryck STOP (längst ner till höger)

Menyn för Avsluta Order dyker upp, välj "Avsluta Order"

                                             Order                             Avsluta Order


                                              Avsluta Order


Avslut / Utloggning Skånetrafiken:

När passet börjar närma sig sitt slut, så får du en pullin-order.

Denna order ska du starta när det är dags att avsluta passet (tidigast 5 minuter innan planerad

sluttid).

Om Skånetrafiken accepterar utloggningen, så vår du ett "Inkommande meddelande" som anger den

preliminära ersättningen. Om du trycker på "Taxameter", så hamnar du direkt i att avsluta order,

med korrekt ersättning ifylld.

                                         Passet slut meddelande    Tryck "Avsluta Order + Taxameter"


Välj meny "Skånetrafiken".

Tryck Logga ut

Efter ca. 10-20 sekunder så ska du få Logga ut ok (dyker upp ovanför "Logga in"-knappen.

Nu kan du Avsluta körpasset och logga ut enheten.