Skapa anställd

Skapa anställd


De fält som måste fyllas i för kunna spara en ny anställd är nummer och namn. Dessa fält har en rubrik i fet stil samt en stjärna som indikerar på detta.

Efter att man matat in 'nummer' kollar systemet upp om numret är tillgängligt. Om numret är upptaget visas det tydligt (se bild nedan). Välj då ett annat nummer, är numret tillgängligt försvinner 'Upptaget'-texten. 

En anställd kan markeras som inaktiv genom att klicka på 'Inaktiv' nere till vänster. Om denna är blå är den anställde markerad som inaktiv. 

En anställd kan har en eller flera förartyper. Klicka i de typer som stämmer in på den anställde. De som är blåa är de som är aktiva för föraren: