Skapa bil

Skapa bil


De fält som måste fyllas i för kunna spara ett nytt fordon är nummer, lösenord samt transportör. Dessa fält har en rubrik i fet stil samt en stjärna som indikerar på detta.

Efter att man matat in 'nummer' kollar systemet upp om numret är tillgängligt. Om numret är upptaget visas det tydligt (se bild nedan). Välj då ett annat nummer, är numret tillgängligt försvinner 'Upptaget'-texten. 


Hårdvara

Informationen ovan sätts när bilen använder förarappen och registrerar en taxameter och kreditkortsterminal. 


Attribut

Välj tillhörande typer och attribut för bilen. Det går att välja en eller flera fordonstyper samt fordonsattribut

Fordonskontroll aktiv innebär att föraren i bilen som loggar in behöver registrera fordonskontroll vid inloggning i förarappen. 

Egenavgiftsrapport aktiv innebär att föraren i bilen får upp rapport om egenavgifter för dagens pass när han eller hon loggar ut ur förarappen. 

Gbgpos aktiv


Spara

Det finns två spara-alternativ:

 • Spara
  Sparar bilinformationen och stänger ned rutan
 • Spara och lägg till pass
  Spara bilinformationen och visar passredigeraren (se nedan)

Pass

Inledningsvis är pass-schemat tomt. Detta är ett pass-schema för statiska pass. Klicka på Skapa pass för att lägga till nya pass. 

 • Passnummer
  Ange det passnummer som passet avser. 
 • Från- och Till tid
  Ange intervallet på passet
 • Passtyp
  Typ av pass, finns tre alternativ - Taxi, Flex och Planet
 • Dagar
  Ange vilken dag/dagar passet avser. Ett pass skapas per ikryssad dag. 

Efter informationen ovan har angetts klickar man på spara. Nedan visar ett exempel på hur ett schema kan se ut för en bil. Färgkoden på varje pass baserat på vilken passtyp det är. 

För att redigera eller ta bort ett pass klickar man på det pass man vill hantera (se bild nedan).

Klicka på 'Ta bort' för att ta bort passet från bilen. 

Vid uppdatering av pass går det endast att välja en dag, då redigeringen endast avser detta pass.

Försöker man spara ett pass som krockar med ett annat pass på samma dag och tid visas felmeddelande: