Skapa meddelande

Skapa meddelande


Både Mottagare- och Meddelandefälten behöver fyllas i för att spara. När ett meddelande är sparat skickas det iväg till angivna bilar. 


Mottagare

Lägg till mottagare genom att skriva in de bilnummer du vill skicka till:

Enklaste sättet är att skriva in bilnummer (t.ex 101 likt ovan) och klicka på Enter-tangenten. Sedan kan man fortsätta skriv 102 och klicka på Enter-tangenten igen och listan fylls på:

För att skicka till samtliga bilar skriver man 'Alla' och väljer alla:

I bilden ovan ser vi att det finns två typer: Fordon och Transportör. Väljer man fordon väljs det fordonsnumret. Väljer man en Transportör (vars nummer är med grå bakgrund) kommer samtliga fordon som har koppling till transportören att väljas. Väljer man en transportör kan resultatet kan se ut såhär:

Det går även att skicka in en kommaseparerad lista. Exempelvis om vi skickar in "1, 101, 102, 6" kommer det att läggas till fyra bilnummer (så länge samtliga bilnummer finns registrerade).