Skapa rutt

Skapa rutt


När man skapar en ny rutt anges nummer, namn och eventuell information om rutten. 

Har du koordinater för rutten kan dessa placeras i textrutan för 'Koordinater' enligt formatet '11.89374,57.72719' (longitud, latitud). Exempel: 


Addresstopp

Skriv in ruttens start- och slutdestination. För att lägga till adresstopp (stopp mellan start och slut) klickar du på 'Lägg till stopp'. 

Lägg till ruttens start och slut samt de eventuella adresstoppen för rutten. Den blåa cirkeln visar ruttens start, den gröna ruttens stopp och de svarta ruttens stopp mellan start och slut. Varje adresstopp visar också en siffra som indikerar på vilken stoppindex adressen har. 

Använd knapparna med pil-upp och -ned för att ändra ordningen på ruttens adresstopp. För att ta bort ett stopp klickar du på den blåa kryssknappen. 


Infoga rutt i order

Skapa en bokning och välj 'Linjetrafik' under 'Resetyp':

Efter att linjetrafik är valt dyker det uppe ett nytt fält kallat 'Rutter'. Öppna denna och välj den rutt som till vill ladda in i ordern. Använd sökfältet för att enkelt filtrera på rutter:

Efter att du valt rutt händer följande (se även bild nedan):

  • Kartan laddar rutten och stoppen för rutten
  • Ruttstart sätts som hämtaadress och ruttslut sätts som lämnaadress
  • Resenärsrubriken ändras till Ruttnamn och får ruttens namn
  • Prisberäkning sätts till Fastpris och priset sätts till 0 kr. 

Även här kan du byta ordning och ta bort adresstopp specifikt för den bokning du skapar.