Skapa transportör

Skapa transportör


De fält som måste fyllas i för kunna spara en ny transportör är nummer och namn. Dessa fält har en rubrik i fet stil samt en stjärna som indikerar på detta.

Efter att man matat in 'nummer' kollar systemet upp om numret är tillgängligt. Om numret är upptaget visas det tydligt (se bild nedan). Välj då ett annat nummer, är numret tillgängligt försvinner 'Upptaget'-texten. 

Lösenordet är dolt som standard. För att visa lösenordet klickar man på ögat: