Aktiva bilar

Aktiva fordon


Välj eventuell transportör/bolag samt vilken år och månad du vill visa statistik för. När du valt år och månad hämtas statistik direkt:

Resultatet visas sedan under sökalternativen:

Använd Visa aktiva fordon denna månad för att lista samtliga unika bilar som har kört under vald månad:

Vill du se om en specifik bil var aktiv under vald månad kan du använd Sök för att filtrera på bilnummer eller registreringsnummer. Uppe till höger visas antalet unika bilar för vald månad.


Snabbkommandon

  • Hoppa till Transportör = ALT + t
  • Hoppa till År och månad = ALT + a
  • Uppdatera lista = ALT + r
  • Visa aktiva fordon under denna månad = ALT + v
    - Hoppa till Sök = ALT + s

Bilpass


Denna sida visar statistik för en bilar under vald tid. Man kan välja att söka på år, månad eller fritt intervall samt filtrera på transportörer.

Resultatet visar totalen på vad bilen inkört i summa, antalet resor, resenärer, arbetstimmar och pass. Sedan visas även summans snitt, delat på kilometer, antalet pass och timma.

Klicka på excelknappen uppe till höger om du vill exportera tabellens innehåll till excel. Längst ned i tabellen visas en sammanställning/total på de kolumner som visar en total (t.ex Pax). För de kolumner som visar ett genomsnitt visas likaså ett snitt längst ned (t.ex pris/timma).