Statistik anställda

Statistik anställda


Denna sida visar statistik för en förare under vald tid. Man kan välja att söka på år, månad eller fritt intervall. 

Resultatet visar totalen på vad förarens inkört i summa, antalet resor, resenärer, arbetstimmar och pass. Sedan visas även summans snitt, delat på kilometer, antalet pass och timma. 

Klicka på excelknappen uppe till höger om du vill exportera tabellens innehåll till excel. Längst ned i tabellen visas en sammanställning/total på de kolumner som visar en total (t.ex Pax). För de kolumner som visar ett genomsnitt visas likaså ett snitt längst ned (t.ex pris/timma).