Bilar

Bilar


Denna sida visar statistik för en bilar under vald tid. Man kan välja att söka på år, månad eller fritt intervall samt filtrera på transportörer.

Resultatet visar totalen på vad bilen inkört i summa, antalet resor, resenärer, arbetstimmar och pass. Sedan visas även summans snitt, delat på kilometer, antalet pass och timma. Summa, antal resor och resenärer hämtas från bokningar.

Klicka på excelknappen uppe till höger om du vill exportera tabellens innehåll till excel. Längst ned i tabellen visas en sammanställning/total på de kolumner som visar en total (t.ex Pax). För de kolumner som visar ett genomsnitt visas likaså ett snitt längst ned (t.ex pris/timma).