Statistik bilpass

Statistik bilpass


Denna sida visar en sammanställning för antalet resor, pass, resenärer och den inkörda summan per bil under den sökta perioden. Den visar även hur många arbetstimmar och sträckan bilen kört samt summans genomsnitt på pass, timma och kilometer.