Statistik kunder

Statistik kunder


Välj om du vill söka på År, Månad eller Intervall. Man kan även välja att söka på kunder med kundnummer som ingår i 'Från nummer' och Till nummer'. Vill du inte ta med resor som är bommar klickar du i 'Ignorera bommar'. 

Sökresultatet visar en sammanställning på hur många som rest, antal bokningar, och total priset och egenavgifter. Sedan finns det även en uppdelning på summan av bokningar som inkommit via telefon, webb, återkommande, länk och app. 

Klicka på excelknappen uppe till höger för att exportera innehållet i tabellen till excel. 

Längst ned i tabellen visas även en sammanställning med kolumnernas total.