Tariff

Tariff


Listar registrerade tariffer i systemet. Tariffer används bland annat vid nya bokningar, kunder och resenärer. Klicka på plusknappen uppe till höger för att skapa en ny tariff.

Vill du ta bort en tariff klickar du på den röda papperskorgen på den rad/tariff du vill ta bort.

Den gråa info-knappen visar loggändringar som gjorts för respektive tariff.

För att uppdatera en tidigare tariff - klicka på den blåa redigeringssymbolen för den rad du vill ändra. När redigeringsläget är aktiverat ser det ut såhär:

På raden där ID = 4 ser vi att informationen nu går att ändra. När ändringen är klar klickar du på den gröna knappen näst längst till höger för att spara. Alternativt klicka på den röda kryssknappen för att avbryta.  


Skapa ny tariff

Samtliga fält behöver fyllas i för att skapa en ny tariff.