Zonöversikt

Zonöversikt


Denna sida ger dig en överblick över vilka zoner det finns kommande och pågående bokningar och bilar i.

Lediga- och upptagna/på rast-kolumnerna visar tillhörande bilar. Till vänster finns en siffra som indikerar på hur många antal bilar det är, se exemplet nedan med '(1)': 

I de fall som de finns fler bokningar än antal fordon i en zon rödmarkeras denna rad:


Filter

 • Transportör/bolag
 • Extra tid
  Intervallet på tid framåt som sökningen avser, starttid är alltid 'från och med nu' och går inte att ändra. Alternativen är från 15 min till 1 dag framåt. 
 • Väl zoner
  Välj en eller flera zoner som du vill att sökningen ska avse. 
 • Biltyp
  Välj en eller flera biltyper som du vill att sökningen ska avse.

Snabbkommandon

 • Hoppa till Transportör = ALT + t
 • Hoppa till Extra dag/tid = ALT + d
 • Hoppa till Välj zon = ALT + z
 • Hoppa till Biltyp = ALT + b
 • Uppdatera lista = ALT + r