Avräkningsavtal

Avräkningsavtal


Fakturering listar tidigare skapade avräkningsavtal.

Klicka på den blåa knappen med två pilar för att uppdatera listan. 

För att skapa ett nytt avräkningsavtal - klicka på knappen med plustecknet. 

Klicka på knappen med en papperskorg för att ta bort ett avräkningsavtal. 


Snabbkommandon

  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Uppdatera listan = ALT + r
  • Skapa ny = +