Skapa avräkningsavtal

Skapa avräkningsavtal


För att spara ett avräkningsavtal krävs det att man namnger det en månadsavgift.

Du kan markera en avräkning som inaktiv genom att klicka på Avräkning inaktiv.