Ny zon

Ny zon


De fält som måste fyllas i för kunna spara en ny zon är nummer och namn. Dessa fält har en rubrik i fet stil samt en stjärna som indikerar på detta.

Efter att man matat in 'nummer' kollar systemet upp om numret är tillgängligt. Om numret är upptaget visas det tydligt (se bild nedan). Välj då ett annat nummer, är numret tillgängligt försvinner 'Upptaget'-texten. 

Placerar man en zon (zon A) i en annan zon (zon B) ska 'zon A' ha ett lägre nummer än 'zon B'. Likt denna bild:

När du klickat på Spara stängs rutan och den nya zonen ritas ut på kartan:

Zonen är direkt i redigeringsläge.