Rita zoner

Rita zoner


Tabellen till vänster listar samtliga registrerade zoner. Använd Sök för att filtrera på zonens nummer eller namn. 

Kartan ritar ut samtliga zoner vid navigering till sidan. 

För att redigera en zons utseende klickar man på en zon i listan till vänster. Man kan även klicka direkt på zonen på kartan. När en zon är i redigeringsläge blir den grönmarkerad:

Och på kartan blir den zonen i en lite mörkare ton:

När man klickat på en zon dyker även en Avbrytknapp upp uppe till höger. Så fort man gör en ändring på zonen dyker även en upp för att spara ändringarna:


Verktyg

När en zon är i redigeringsläge kan man göra följande:

  1. Klicka och håll i för att flytta på zonen till en annan plats
  2. En cirkelpunkt (hel vit) som är vid är en punkt som redan existerar. Klicka och håll i för att flytta på punkten. För att ta bort punkten högerklickar du på den en gång
  3. En cirkelpunkt som är grå finns inte än utan skapas vid ändring. Klicka och håll i för att skapa och flytta punkten

Snabbkommandon

  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Skapa ny zon = +