Skapa resenär

Skapa resenär


För spara/skapa en ny resenär behöver man ange nummer och namn.

Telefonnumret och e-post som angivs på resenären är det som används som kontaktinformation när en bokning görs.


Adresser

För att lägga till hämta- och lämnaadresser på en resenär - klicka på Lägg till hämta och lämna adress. Två nya rader dyker då:

Mata in informationen för adresserna. Vill du enbart registrera en hämta- eller lämna-adress kan du klicka på kryss-knappen till höger. Hur adresserna används vid bokningar kan du se här

Vill du registrera fler adresser klickar du på Lägg till hämta och lämna adress igen. Det finns ingen gräns på hur många adresser en resenär kan ha. 

Siffran i 1. Hämta och 1. Lämna visar bara att de två hör ihop. Nästa adresser du lägger till kommer heta 2. Hämta och 3. Hämta:


Koppla resenär till kund

Efter att en resenär är skapad kan man via listan under Resenär klicka på en rad för att uppdatera dess information samt koppla resenären till en eller flera kunder. Tabellen ovan visar existerande kopplingar till kunder. 

Vill du redigera från- och till-datum för en koppling till kund kan du klicka på den blåa redigeringsknappen till höger för den raden. Formatet på datum ska vara YYYY-MM-DD (t.ex 2020-01-01). 

För att skapa en ny klickar du på plus-knappen uppe till höger. 

Välj från- och till-datum, som texten i fältet förklarar anges inget om man vill att kopplingen till kunden ska gälla tills vidare. 

Efter att man valt kund visas även listan på tillgängliga kostnadsställen för kunden:

Det finns inget krav på att välja kostnadsställe, enbart kund. Efter att kund är valt aktiveras 'spara-knappen'.