Skapa zon till zon pris

Skapa zon-till-zon-pris


 • Från och till zon
  Välj från och till zon som priserna ska gälla för
 • Från och till tid
  Välj under vilken tid som priserna ska gälla
 • Dagar
  Aktivera de dagar som priserna ska gälla
 • Skicka
  Aktivera om zon-till-zon-priser ska gälla för bokningar skickade via systemet
 • Webb
  Aktivera om zon-till-zon-priser ska gälla för bokningar via webben
 • App
  Aktivera om zon-till-zon-priser ska gälla för bokningar via bokningsappen
 • Biltyp
  Samtliga biltyper laddas in här. En rad är en biltyp. Sätt priset för zon-till-zon-priset och sedan priset för retur (om bokning gäller till-zon till från-zon). Sätter man Pris (till) sätts Pris (retur) till samma som standard. 

Försöker man skapa ett zon-till-zon-pris mellan två zoner där det redan finns pris uppsatt visas en varning:

Bilden ovan visar en varning som menar att det redan finns ett zon-till-zon-pris mellan Saltsjöbadsleden och Västerbottens län för tidsintervallet 04:00 - 13:00 på måndagar, lördagar och söndagar. 

Det betyder att man inte kan skapa ett nytt zon-till-zon-pris som krockar med det tidigare zon-till-zon-priset. 

Däremot går det bra att sätta ett zon-till-zon-pris som slutar före 04:00 eller börjar efter 13:00 dessa dagar. Eller att man väljer andra dagar än Måndag, Lördag och Söndag.