Zonpriser

Zonpriser


 • Från zon
 • Till zon
 • Dagar
  Visar vilka dagar som zon-till-zon-priset gäller
 • Från- och till-tid
  Visar vilken tid som priset gäller
 • Röd knapp
  Används för att ta bort zon-till-zon-pris

Använd menyerna uppe till vänster för att filtrera på från- och tillzon. 

Filtrera frånzon och Filtrera tillzon visar endast zoner som det finns en från- och tillzon på:


Snabbkommandon

 • Hoppa till filtrera Från zon = ALT + f
 • Hoppa till filtrera Till zon = ALT + t
 • Skapa nytt zon-till-zon-pris = +