Skapa zon

Skapa zon


De fält som måste fyllas i för kunna spara en ny zon är nummer och namn. Dessa fält har en rubrik i fet stil samt en stjärna som indikerar på detta.

Efter att man matat in 'nummer' kollar systemet upp om numret är tillgängligt. Om numret är upptaget visas det tydligt (se bild nedan). Välj då ett annat nummer, är numret tillgängligt försvinner 'Upptaget'-texten. 

Vid uppdatering av befintlig zon ritas även zonen ut på kartan. Det går inte att redigera en zon i denna vy utan det görs under Rita zoner.