Zoner

Zoner


Lista på samtliga registrerade zoner. Klicka på en zon/rad för att öppna för redigering/se utökad information. 

Vill du skapa en ny zon - klicka på plusknappen uppe i högra hörnet. 


Snabbkommandon

  • Hoppa till Sök = ALT + s
  • Skapa ny zon = +