System

System


Denna sida innehåller information om företaget så som namn, adress, kontakt- och bankinformation. 


SMS

I bilen kommer det, i framtiden, att läggas till två knappar för föraren att skicka ut SMS. Den ena avser information om att bilen snart anländer, den andra att bilen har blivit försenad.  

Aktivera SMS skickat från växel genom att klicka/blåmarkera 'Tillåt SMS skickat från växel'. 

Vid ny bokning skickas (om SMS är valt, tillåtet och nummer finns i bokning) bekräftelsen ut till resenärens telefonnummer. 

För att få med bokningsinformation i SMS används t.ex <BOOKNO> i textfältet (se bild ovan). <BOOKNO> ersätts då med orderns bokningsnummer. 

 • <BOOKNO> ersätts med bokningsnummer
 • <PDATETIME> ersätts med den tid resenärens ska hämtas
 • <PSTREET> ersätts med hämtaadressen
 • <PNO> ersätts med adressens nummer
 • <PLETTER> ersätts med adressens eventuella bokstav på gatunumret
 • <PCITY> ersätts med adressens stad

Byt ut P mot D så kan du ersätta med information om lämna-adressen, t.ex <DSTREET> ersätts med destinationens gatuadress. 

I bilden nedan visas hur det kan se ut för kunden när man angivit det vi angivit i exemplet ovan:


Annat

 • Kund (default)
  Sätt vilken kund som ska vara standard när ni skapar en ny bokning. Skapa eventuellt en ny kund först
 • Prisberäkning (om inget zon-till-zon-pris finns)
  Har man valt zon-till-zon-pris som betalningsalternativ för en kund och det inte finns ett pris utsatt för hämta- och lämnaadress i en bokning - då kommer systemet använda detta fält som nästa betalningsmetod. 
  0 = Kontant,
  1 = Virtuell tariff
 • Autodispatch
  Om man vill att autodispatch för bokningar ska vara aktiverat
 • Väljlista
  Används för att visa/dölja Väljlista i förarappen
 • Fordonskontroll
  Används i de fall fordonskontroll ska vara aktiverat i förarappen
 • Planet
  Ska vara aktiverat för de bolag som har en länk till Planet
 • Trapeze
  Ska vara aktiverat för bolag med länk till Trapeze
 • Kontroll reg-nummer
  Ska vara aktiverat för de bolag där föraren vid inloggning i förarappen måste blippa NFC-taggen i bilen
 • Kontroll regnr (valfri)
  Ska vara aktiverat om föraren ska få fram alternativet att blippa NFC-taggen i bilen, men att det inte finns inget krav på att föraren ska det

Info-knappen nere till vänster visar vilka ändringar som gjorts, vem som gjort dem och när de gjorts. Exempel på hur en ändring kan se ut:


För att ändra företagets logotyp - klicka på Browse och välj den bildfil som du vill använda. 

Logotypen kommer sedan att användas i PDF-filer som genereras via systemet.