Tariffgrupp

Tariffgrupper


Listar registrerade tariffgrupper. Varje tariffgrupp kan innehålla en eller flera tariffer. 


Ny tariffgrupp

Fyll i namn och välj datum för när denna tariffgrupp ska börja gälla. Välj sedan om den ska vara aktiv och om tarifferna i gruppen ska vara virtuella. 

Klicka på Spara för att spara tariffgruppen och stänga dialogen/fönstret. Vill du lägga fortsätta och lägga till tariffer till den nya tariffgruppen klicka du på 'Spara och lägg till tariffer'. Då dyker en tabell upp där man kan skapa och tilldela tariffer till denna tariffgrupp (se bild nedan). 

Klicka på 'Lägg till tariff' för att skapa en ny tariff.